Jordarbejde

  • Udgravning af fundament
  • Regulering af undergrund og forberedelse til byggeri
  • Byggemodning
  • Terrænregulering